CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Giày Bánh Bèo được Shop cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện với mục đích giao hàng. Vì vậyGiày Bánh Bèo cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ trường hợp sử dụng để giao hàng hay vận chuyển.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa